Jedem das sein. (triptiek) 1997.

Hoewel een beeld in de eerste plaats geheel en al op zichzelf moet kunnen staan,
is enige duiding bij het drieluik “Jedem das sein” toch op zijn plaats, noodzakelijk zelfs.Het is een werk met dubbele betekenis, die in géén geval verkeerd geïnterpreteerd mag worden, vandaar deze toelichting.

Het belangrijkste deel is het middenluik dat a.h.w. geflankeerd wordt door de twee zijluiken. Het is derhalve noodzakelijk dat ze in de juiste volgorde getoond worden, omdat het linker- en rechterluik “wijzen” naar het middendeel. (Let hierbij op
de compositie: de gebouwen “richten” zich naar iets daarbuiten, wat ernaast ligt.)

Wat zien we? Op het eerste gezicht passen de twee zijluiken niet bij het middendeel.
Het lijken wel twee Tiroolse châlets, terwijl het middenluik allerlei andere associaties oproept. En dat klopt. Het middendeel is een vereenvoudigd, vervaagd beeld van de ingang van Auschwitz 1.

De twee zijluiken zijn resp. de villa’s van Albert Speer en Hitler, die zich destijds op de Obersalzberg bevonden. (beide vernietigd op het einde van W.O.II) De woorden “Arbeit macht frei”boven de ingangspoort heb ik bewust weggelaten om het – tè gemakkelijke – documentaire beeld te vermijden.
Bij de toeschouwer is enerzijds herkenning, anderzijds ook twijfel, door het weglaten van dit element. De titel “Jedem das sein” daarentegen, stond boven/op de ingangspoort van Buchenwald.

De Koninck voegt er nog aan toe: “Wat ik wou uitbeelden is het volgende : het lot van de Joden tijdens W.O. II is genoegzaam bekend, daar ga ik dus niet over uitwijden.
Wat ik toon is wat men toentertijd gereserveerd had voor de zgn. “hogere” en “lagere” rassen. De villa’s van resp. Speer en Hitler flankeren de ingangspoort van een concentratiekamp en “elk krijgt het zijne” (jedem das sein). Het is dus een ietwat bittere, cynische weergave d.m.v. architectuur om het onzegbare te beschrijven.”

Jedem das sein - links - Peter De Koninck
Jedem das sein - midden - Peter De Koninck
Jedem das sein - rechts - Peter De Koninck

“Waarom ik juist met deze thematiek bezig ben, kan ik niet in een paar woorden zeggen. Er zijn daarvoor tè veel elementen die aangehaald moeten worden. Wat ik wèl belangrijk vind is dat een werk drager moet zijn van een inhoud en het louter decoratieve moet overstijgen. Welke inhoud, is een zaak van de maker.”

Tot slot nog dit: het betreft hier drie kleuretsen, alle gerealiseerd met een drietal verschillende platen, die in diverse volgordes boven mekaar gedrukt werden.De kleurkeuze (brons, zilver, goud…) is zeer bewust! Ook dit impliceert een vorm van cynisme, bijna omkering: de “richesse” van goudafdruk versus de grauwheid van het onderwerp.

3 kleuretsen, naast mekaar gepresenteerd, gedrukt op Zerkall 600 grs. 2 ex.
Linkerdeel: 90 x 86 cm. Middendeel: 110 x 86 cm. Rechterdeel: 86 x 86 cm

More Projects